"Życie zaczyna się prawdziwie zmieniać tylko wtedy, jeżeli
w to uwierzymy i zapragniemy, by tak się stało"
dlaczego effata?
Bartymeusz przez wiele lat siedział przy drodze i użalał się nad sobą.
Pewnego dnia odpowiedział na wezwanie i jego życie odmieniło się diametralnie - odzyskał wzrok - mógł już normalnie funkcjonować - wyszedł z marginesu.
Bartymeusz otworzył się na słowo, które zostało skierowane bezpośrednio do niego - podjął wyzwanie - i ta postawa spowodowała jego przemianę.

Tak przedstawia tę historię Jose H. Prado Flores i Angela M. Chineze w książce Effata!Otwórz się!

Przeczytaj ją a znajdziesz odpowiedź dlaczego.
Już niedługo kolejne inspirujące fragmenty.